Foto

`{fs:16}Zde je možné` *`{fs:16}pořídit fotografie`* `{fs:16}k vybranému porostu,` *`{fs:16}prohlížet je aj.`*

images/foto1rozostr.png

==Tlačítka

*`{fs:17}1) Fotit`*

`{fs:16}Zde můžeme` *`{fs:16}udělat fotografii`* `{fs:16}k vybranému porostu.`

*`{fs:16}Foť -`* *`{fs:16}Spoušť`* `{fs:16}pro pořízení fotografie.`

*`{fs:16}Hotovo -`* `{fs:16}Vrátíme se zpět na` *`{fs:16}seznam fotografií`*.

*`{fs:17}2) Smazat`*

`{fs:16}Smaže vybranou fotku.`

*`{fs:17}3) Zobrazit fotky`*

`{fs:16}Zobrazí` *`{fs:16}prohlížeč fotografií`*`{fs:16}.` *`{fs:16}Šipkami`* `{fs:16}listujeme mezi jednotlivými fotkami a tlačítkem` *`{fs:16}zpět`* `{fs:16}se vrátíme na` *`{fs:16}seznam fotek`*.

*`{fs:17}4) Fotky k LHC`*

`{fs:16}Zobrazí všechny` *`{fs:16}fotky vybraného LHC`*.

*`{fs:17}5) Fotky k porostu`*

`{fs:16}Zobrazí pouze` *`{fs:16}fotografie k vybranému porostu`*.

*`{fs:17}6) Fotky k majiteli`*

`{fs:16}Zobrazí` *`{fs:16}fotky za vybraného majitele`*.Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování