Možnosti

Do možností se dostaneme ze záložek _Porosty_/_Zákresy_/_Skládky_ tlačítkem *Možnosti*.

images/btn-moznosti.png

Zde se nachází nastavení a aktualizace aplikace a dále importy a exporty:

images/moznosti-1.png

Níže je nastavení pro Skládky a též zálohování:

images/moznosti-2.png

==Tlačítka

*`{fs:17}Export fotek`*

`{fs:16}Vyexportuje fotky do programu` *`{fs:16}Lesmistr`*`{fs:16}, kde je načteme ikonou` *`{fs:16}Import foto`*.

*`{fs:17}Aktualizace`*

`{fs:16}Aktualizuje aplikaci pokud je dostupná aktualizace.`

*`{fs:17}Exporty`*

`{fs:16}S pomocí jednotlivých tlačítek můžeme provádět exporty do programu` *`{fs:16}Lesmistr`*`{fs:16}, kde data načteme ikonou` *`{fs:16}Import evidencí`*.

*`{fs:17}Importy`*

`{fs:16}Těmito tlačítky provedeme import dat do aplikace` *`{fs:16}Lesmistr Mobile`* `{fs:16}z programu` *`{fs:16}Lesmistr ikonami exportů`*.

[#35-en,*Zálohování*]

Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování