HK (Hospodářská kniha)

*`{fs:16}Standardní hospodářská kniha vybraného porostu.`*

`{fs:16}Do této karty se z výběru porostů dostaneme tlačítkem` *`{fs:16}Zobraz HK`*.

images/hospod.kniha3rozostr.png

*`{fs:16}Vybraný porost`* `{fs:16}můžeme vidět` *`{fs:16}v levém horním rohu aplikace`*.Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování