Porosty

*`{fs:16}Zde je možné vybírat LHC, porosty a majitele.`*

`{fs:16}V této kartě se zobrazují` *`{fs:16}výběry LHC, porostu a majitele`*`{fs:16}, které zobrazíme přes tlačítka` [#7-en,*`{fs:16}Výběr LHC a porostu`*] `{fs:16}a` [#8-en,*`{fs:16}Výběr majitele`*].

images/porostyvyberpor2rozostrumaz.png

images/porostyvybermajitele1rozostr.pngÚvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování