Zákresy

*`{fs:16}Zde se zobrazují zákresy k porostům/porostu.`* `{fs:16}Slouží pouze k prohlížení, není možné editovat.`

images/zakresykarta1rozostrumaz.png

==Tlačítka

*`{fs:17}1) Zákresy k lhc`*

`{fs:16}Zobrazí` *`{fs:16}všechny zákresy vztahující se k vybranému lhc`*.

*`{fs:17}2) Zákresy k porostu`*

`{fs:16}Zobrazí pouze` *`{fs:16}zákresy k vybranému porostu`*.

*`{fs:17}3) Zákresy k majiteli`*

`{fs:16}Zobrazí` *`{fs:16}zákresy za vybraného majitele`*.

*`{fs:17}4) Detail zákresu`*

*`{fs:17}5) HK`*

`{fs:16}Zobrazí` *`{fs:16}hospodářskou knihu`* `{fs:16}k vybranému zákresu.`Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování