LHE (Lesní hospodářská evidence)

*`{fs:16}Zde nalezneme záznamy lesní hospodářské evidence z programu Lesmistr.`*

images/tezcinnova2.png

==Tlačítka

*`{fs:17}1) Pěstební činnost`*

`{fs:16}Zobrazí` *`{fs:16}pěstební činnost`*.

images/pestcinnova2.png

*`{fs:17}2) Těžební činnost`*

`{fs:16}Vrátí nás zpět do` *`{fs:16}těžební činnosti`*.

*`{fs:17}3) LHE`*

`{fs:16}Zobrazí` *`{fs:16}těžební i pěstební činnost`*.

images/tezipestcinnova1.png

*`{fs:17}4) TC, PC nebo LHE k lhc`*

`{fs:16}Zobrazí všechny záznamy` *`{fs:16}TC, PC nebo LHE vztahující se k danému lhc`*.

*`{fs:17}5) TC, PC nebo LHE k majiteli`*

`{fs:16}Zobrazí všechny záznamy` *`{fs:16}TC, PC nebo LHE vztahující se k vybranému majiteli`*.

*`{fs:17}6) TC, PC nebo LHE k porostu`*

`{fs:16}Zobrazí všechny záznamy` *`{fs:16}TC, PC nebo LHE vztahující se k vybranému porostu`*.Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování