BH (Bilance holin)

*`{fs:16}Zde se zobrazují záznamy bilance holin k porostům/porostu.`* `{fs:16}Slouží pouze k prohlížení, není možné editovat.`

images/bhkarta1rozostrumaz2.png

==Tlačítka

*`{fs:17}1) BH k lhc`*

`{fs:16}Zobrazí všechny záznamy` *`{fs:16}bilance holin vztahující se k danému lhc`*.

*`{fs:17}2) BH k porostu`*

`{fs:16}Zobrazí` *`{fs:16}bilanci h. k vybranému porostu`*.

*`{fs:17}3) BH k majiteli`*

`{fs:16}Zobrazí` *`{fs:16}bilance h. za vybraného majitele`*.

*`{fs:17}4) Detail BH`*

`{fs:16}Zobrazí se detail bilance holin.`

*`{fs:17}5) NK`*

{fs:16}Zobrazí tabulku [#17-en,*Nezajištěné kultury*].

*`{fs:17}6) ZK`*

{fs:16}Zobrazí tabulku [#18-en,*Zajištěné kultury*].

images/bhdetail1.png

`{fs:16}Stisknutím tlačítka` *`{fs:16}Seznam BH`* `{fs:16}se vrátíme zpět do seznamu holin.`Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování