ZK (Zajištěné kultury)

*`{fs:16}Zde se zobrazují záznamy zajištěných kultur.`* `{fs:16}Slouží pouze k prohlížení, není možné je editovat.`

==Tlačítka

*`{fs:17}1) ZK k lhc`*

`{fs:16}Zobrazí všechny záznamy` *`{fs:16}zajištěných kultur vztahujících se k danému lhc`*.

*`{fs:17}2) ZK k porostu`*

`{fs:16}Zobrazí` *`{fs:16}zajištěné kultury k vybranému porostu`*.

*`{fs:17}3) ZK k majiteli`*

`{fs:16}Zobrazí` *`{fs:16}zaj. kultury za vybraného majitele`*.

*`{fs:17}4) Detail ZK`*

`{fs:16}Zobrazí` *`{fs:16}detail označeného řádku zajištěné kultury`*.

*`{fs:17}5) BH`*

{fs:16}Zobrazí tabulku [#16-en,*Bilance holin*].

*`{fs:17}6) ZK`*

{fs:16}Zobrazí tabulku [#17-en,*Nezajištěné kultury*].

Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování