Kůrovec

*`{fs:16}Slouží k evidenci kůrovce v jednotlivých porostech.`*

images/kurovec2.png

`{fs:16}Můžeme vytvářet` *`{fs:16}nové záznamy, editovat a mazat stávající`*.

==Tlačítka

*`{fs:17}1) Nový`*

`{fs:16}Vytvoří` *`{fs:16}nový řádek`* `{fs:16}v evidenci kůrovce.`

`{fs:16}Řádek se vytvoří k` *`{fs:16}vybranému porostu`*`{fs:16}. Zadáme` *`{fs:16}datum registrace a množství`* `{fs:16}a stisknutím tlačítka` *`{fs:16}Ulož`* `{fs:16}uložíme.`

*`{fs:17}2) Uprav`*

`{fs:16}Máme možnost doplnit` *`{fs:16}rok, měsíc a množství zpracování`*`{fs:16}. Po editaci stiskneme` *`{fs:16}Ulož`*.

*`{fs:17}3) Smaž`*

*`{fs:16}Smaže řádek`* `{fs:16}ve kterém stojíme.`

*`{fs:17}4) Kůrovec k lhc`*

`{fs:16}Zobrazí evidenci kůrovce` *`{fs:16}za vybrané LHC`*.

*`{fs:17}5) Kůrovec k majiteli`*

`{fs:16}Zobrazí evidenci kůrovce` *`{fs:16}za vybraného majitele`*.

*`{fs:17}6) Kůrovec k porostu`*

`{fs:16}Zobrazí evidenci kůrovce` *`{fs:16}za vybraný porost`*.Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování