Nápověda k aplikaci Lesmistr Mobile - LHE v tabletu

*`{fs:16}Lesmistr Mobile`* `{fs:16}je aplikací` *`{fs:16}pro tablety`*. `{fs:16}Lze ji spustit` `{fs:16}tlačítkem` *`{fs:16}LHE`* `{fs:16}z aplikace` *`{fs:16}Forester GPS`* či z nabídky aplikací.

images/LesmistrIcon.png

*`{fs:16}Lesmistr Mobile maže bariéry mezi lesem a kanceláří. V terénu oceníte kromě hospodářské knihy a zákresů také možnost pořizování lesní hospodářské evidence (LHE), dokumenty k vlastníkovi, bilance holin a jiné evidence z programu Lesmistr.

V aplikaci můžete snadno a přehledně evidovat výskyt kůrovce a nahodilých těžeb, psát poznámky a vytvářet k jednotlivým porostům fotodokumentaci.

Data pořízená v terénu pak můžeme prohlížet v kanceláři v programu Lesmistr. Stačí provést synchronizaci.`*

`{fs:16}Pomocí` *`{fs:16}odkazů`* `{fs:16}v textu můžete snadněji nalézt, co vás zajímá. Odkazy vypadají` [#2-en,*`{fs:16}takto`*]. `{fs:16}Na předchozí stranu se dostanete tlačítkem` *`{fs:16}zpět`* `{fs:16}v prohlížeči, na myši nebo klávesou` *`{fs:16}Backspace.`*

`{fs:16}Takto vypadající kapitoly`

images/nerozkliknkap1.png

`{fs:16}lze` *`{fs:16}dvojklikem myši rozbalit a zobrazí se další podkapitoly.`*

images/rozklkap1.png

`{fs:16}Velmi užitečnými by pro vás mohly být také` [#24-en,*`{fs:16}praktické návody`*]`{fs:16}, které budeme i na základě vašich připomínek dále rozšiřovat.`

`{fs:16}Věříme, že pro vás bude tato nápověda přínosem. V případě že v ní něco nenajdete nebo si nebudete vědět rady, kontaktujte nás prosíme na e-mail nebo na telefon uvedený ve spodní části obrazovky.`

*Aplikace je podporována na systému Android verze 4.0.4 - 7.1.1*

Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování