Dokumenty

*`{fs:16}Zde můžeme vidět dokumenty k porostům vytvořené v programu Lesmistr.`*

images/dokumentykarta2rozostr.png

==Tlačítka

*`{fs:17}Dokum. k lhc`*

`{fs:16}Zobrazí dokumenty za` *`{fs:16}vybrané LHC`*.

*`{fs:17}Dokum. k majiteli`*

`{fs:16}Zobrazí dokumenty` *`{fs:16}vybraného majitele`*.Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování