Seznam zákresů

Hlavní okno:

images/seznamzakresu-01.png

* [#28,*Synchronizace*]

* *Zákresy* - Pokud se nacházíme na jiné záložce, tímto tlačítkem se aplikace vrátí zpět do tabulky se zákresy.

* *Poznámka* - Zde se dají zapsat poznámky k zákresům.

* *Foto* - Zde se mohou pořizovat fotky k zákresům.

* [#29,*Mapa*] - Slouží k zobrazení zákresů v mapové aplikaci

* [#30,*Filtrovací tlačítka*]

* [#36,*Zobraz foto*]

* [#32,*Vyber zakázku*] * [#33,*Možnosti*]

Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování