Filtrovací tlačítka

* Slouží k vyfiltrování zákresů.

Zrušit filtr

* Vypne aktuální filtr

Filtr: Rok

* Vyfiltruje zákresy podle roku na označeném řádku

Filtr: Zakázka

* Vyfiltruje zákresy podle zakázky na označeném řádku

Filtr: Zpracováno

* Zobrazí zpracované zákresy

Filtr: Po termínu

* Zobrazí zákresy, které jsou již po termínu

Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování