Vytvoření záznamu k zákresu

* Přejdeme si do mapové aplikace Forester GPS tlačítkem [#29,Mapa].

* Postupujeme dle návodu Jak vytvořit zákres v mapě . Pokud již máme zákres vytvořený, přejdeme k dalšímu bodu.

* Po vytvoření zákresu v mapě tento zákres vybereme a ťukneme na tlačítko

images/LesmistrIcon.png

* Zobrazí se aplikace Lesmistr Mobile a v ní nový řádek s vyplněným rokem, Lokalitou a Datem vytvoření.

* Tlačítkem [url,Vyber zakázku] zobrazíme adresář, vybereme požadovanou firmu a klepneme na tlačítko Vyber. Zakázka se přiřadí k řádku.

* Současně se automaticky dosadí číslo hromady nebo plochy.

* Klepnutím do pole je možné upravit hodnotu.

* Pokud vyplníme hodnotu prm zpracované, automaticky se doplní datum zpracování a řádek zezelená.

* Tlačítkem [#36,Foto] můžeme pořídit fotky k zákresu. Na řádku se pak zobrazuje počet pořízených fotek. Pomocí tlačítka [#36,Zobraz foto] se pak můžeme podívat, jaké fotky jsou pořízeny.

* Pole Rok svítí podle _Termínu_ a _Data zpracování_. Pokud je řádek nově vytvořený, svítí žlutě. * Pokud je řádek po termínu, svítí červeně.

* Pokud je zpracovaný, svítí zeleně.

* Tlačítkem [#28,Synchronizace] odešleme vytvořené řádky a fotky na cloudové úložiště, ze kterého si data později [url, sesynchronizujeme do počítače].

* Tip: Pole s datem se nezadává ručně, ale z kalendáře:

images/skladky-vyber-datum.pngÚvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování