Zakázky

* Adresář firem (zakázek) se dá plnit v aplikaci na PC(odkaz)

* Následně ho z PC můžeme exportovat a naimportovat do aplikace Lesmistr Mobile.

* Import Adresáře nalezneme v [#33,Možnostech].

Tlačítko Vyber zakázku

* Tímto tlačítkem se dostaneme do seznamu firem (zakázek). Zde vybereme firmu a tlačítkem *Vyber* ji přiřadíme k označenému řádku.

Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování