Možnosti

images/seznamzakresu-04.png

Zde nalezneme různá nastavení či funkce aplikace:

* [#28,Cloudové úložiště]

* [#25,Aktualizace]

* Importy - [#32,Adresář]

* Exporty - [#28,Seznam zákresů]

* [#34,Přístup]

* [#35,Zálohování]

* Administrace - pouze pro zásahy dodavatele

_Pozn.: Některé možnosti se ve verzi Skládky nepoužívají_

Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování