Přístup

* Omezený přístup - Prohlížecí režim. Dají se upravit pouze pole "prm zpracované" a "Datum zpracování".

* Plný přístup - Plně editační režim.

* Číslo stroje - Číslo štěpkovacího stroje, který zpracoval hromadu.

* Uživatel - Název uživatele, který vytvořil řádek - měnit toto nastavení pouze s dodavatelem

_Pozn.: Uložení této sekce vyžaduje heslo, které dostanete od dodavatele_

Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování