Zálohování

* Slouží k záloze aplikační databáze.

Záloha

* vytvoří zálohu na tabletu.

Záloha na server

* vytvoří zálohu na cloudovém úložišti. Pro tuto zálohu je potřba být připojen k internetu.

Obnova ze zálohy

* Stáhne z cloudového úložiště zálohu a aplikuje ji do aplikace.

* *Pozor! *Tato volba kompletně smaže stávající data a nahradí je daty z cloudu. Používat pouze s dodavatelem.Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování