Skládky

Tato záložka se zobrazí, pokud vlastníte verzi 'OLH' se skládkami.

Hlavní okno:

images/skladky.png

* [#42,*Synchronizace*]

* *Poznámka *- Zde se dají zapsat poznámky k zákresům.

* *Foto* - Zde se mohou pořizovat fotky ke skládkám.

* [#39,*Mapa*] - Slouží k zobrazení zákresů v mapové aplikaci

* [#38,*Filtrovací tlačítka*]

* *Smaž termín* - Tímto tlačítkem je možné smazat hodnotu z pole _Termín_ ve vybraném řádku.

* [#41,*Zobraz foto*]

* [#43,*Detail skládky*]

* [#11,*Možnosti*]

Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování