Filtrovací tlačítka

* Slouží k vyfiltrování skládek.

Zrušit filtr

* Vypne aktuální filtr.

Filtr: Rok

* Vyfiltruje skládky podle roku na označeném řádku.

Filtr: S termínem

* Zobrazí skládky s termínem.

Filtr: Po termínu

* Zobrazí skládky, které jsou již po termínu.

Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování