Vytvoření nové skládky

* Přejdeme si do mapové aplikace Forester GPS tlačítkem [#29,*Mapa*].

* Postupujeme dle návodu Jak vytvořit zákres v mapě . Pokud již máme zákres vytvořený, přejdeme k dalšímu bodu.

* Po vytvoření zákresu v mapě tento zákres vybereme a ťukneme na tlačítko

images/LesmistrIcon.png

* Zobrazí se aplikace Lesmistr Mobile a v ní nový řádek s vyplněným polem _Druh skládky_. Do tohoto pole se automaticky vyplnění 'C' pro cizí skládku. Hodnotu můžeme dvojitým ťuknutím na buňku přepsat. Je možné vyplnit 'C' (cizí skládka) či 'V' (vlastní skládka).

* Dále je možné klepnutím do buňky editovat následující hodnoty: _Číslo_, _Popis_, _m3_, _Termín_, _Poznámka_.

images/skladky-pole.png

* Pole _Aktuální m3_ a _Datum přepočtu_ není možné upravovat.

* Tlačítkem [#36,*Foto*] můžeme pořídit fotky k zákresu. Na řádku se pak zobrazuje počet pořízených fotek. Pomocí tlačítka [#36,*Zobraz foto*] se pak můžeme podívat, jaké fotky jsou pořízeny.

* Tlačítkem [#28,*Synchronizace*] odešleme vytvořené řádky a fotky na cloudové úložiště, ze kterého si data později [url, sesynchronizujeme do počítače].

* Pokud máme vyplněné pole Termín a chceme ho zrušit, klikneme na tlačítko *Smaž termín*.

* Tip: Termín se nezadává ručně, ale po klepnutí na buňku se zobrazí kalendář, ze kterého je možné vybrat datum:

images/skladky-vyber-datum.png

Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování