Zobraz foto

* Zobrazí fotky ke skládce.

* Pokud je fotek více, dá se mezi nimi pohybovat šipkami vlevo a vpravo.

* Tlačítkem *Koš* je možné fotku smazat.

* Pokud se vyfocená fotka nahrála do ostatních tabletů či pc špatně, je možné ji znovu vyexportovat. Tlačítkem s datem zrušíme export fotky a v ostatních zařízeních fotku smažeme a poté můžeme provést synchronizaci. Pokud na tlačítku není datum, fotka se ještě neexportovala.

* K fotce se dá vytvořit poznámka. Velkým tlačítkem (druhé zprava) se aplikace přepne do editace poznámky.

* Druhé tlačítko zleva (šipka dolů) vypne prohlížení fotek.

Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování