Detail skládky

* Tlačítkem *Detail skládky* zobrazíme/skryjeme detailní tabulku se sortimenty pro konkrétní skládku.

* Pokud jsou v tabulce více než tři řádky, můžeme buď řádky posunout tahem nahoru či dolu přímo v tabulce, jak je to u jiných tabulek, nebo lze chytit lištu těsně nad názvy sloupců a tahem nahoru či dolů rozšířit tabulku.

images/skladky-detail.png

* _Pozn.: Do této tabulky se nedají zapisovat hodnoty._

Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování