Hospodářská kniha

*`{fs:16}Standardní hospodářská kniha vybraného porostu.`*

*`{fs:16}Vybraný porost`* `{fs:16}vidíme` *`{fs:16}v levém horním rohu`* `{fs:16}aplikace.`

images/hospod.kniha3rozostr.png

`{fs:16}Při spuštění aplikace se automaticky zobrazí` *`{fs:16}hospodářská kniha vybraného porostu`*`{fs:16}.` `{fs:16}Jinak se do` `{fs:16}hospodářské knihy` `{fs:16}dostaneme tlačítkem` *`{fs:16}Zobraz HK`* `{fs:16}ve` *`{fs:16}výběru porostu`* `{fs:16}nebo přes kartu` [#12-en,*`{fs:16}HK`*] `{fs:16}ve` *`{fs:16}spodní liště`*.Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování