Spodní lišta s kartami

*`{fs:16}Zde se přepínáme do jednotlivých`* *`{fs:16}karet této aplikace.`*

images/spodnilista3rozostr.png

_`{fs:15}Pozn.:Karty se vždy vztahují k porostu který je vybraný v levé horní části aplikace přes tlačítko Výběr LHC a porostu.`_

`{fs:16}Některé karty jsou` *`{fs:16}editační`* `{fs:16}(můžeme vytvořit nový řádek, editovat nebo mazat řádky) a některé slouží jen k` *`{fs:16}prohlížení`*`{fs:16}. Více v kapitolách o jednotlivých kartách.`

* [#12-en,*HK (Hospodářská kniha)*]

* [#13-en,*Porosty (Výběr porostů)*]

* [#14-en,*Zákresy*]

* [#37-en,*Skládky*]

* [#15-en,*LHE*]

* [#16-en,*BH (Bilance holin)*]

* [#19-en,*Kůrovec (Evidence kůrovce)*]

* [#22-en,*Dokumenty*]

* [#20-en,*NT (Nahodilé těžby)*]Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování