Výběr LHC a porostu

`{fs:16}V levé části aplikace je tlačítko` *`{fs:16}Výběr LHC a porostu`*`{fs:16}. V LHC které vybereme máme možnost zvolit určitý` *`{fs:16}porost`*`{fs:16}. Porost hledáme postupně, nejprve zvolíme` *`{fs:16}oddíl`* `{fs:16}ve kterém se porost nachází, poté` *`{fs:16}díl, porost, porostní skupinu`* `{fs:16}a nakonec` *`{fs:16}etáž`*`{fs:16}. Napravo vidíme` *`{fs:16}majitele`* `{fs:16}vybraného porostu.`

`{fs:16}Porost se vybere až po stisknutí některého z` *`{fs:16}tlačítek v pravé části aplikace`* `{fs:16}(Zobraz HK, Porosty majitele, Zákresy). Poté se zobrazí v hlavičce tlačítka` *`{fs:16}Výběr LHC a porostu`*.

images/vyberlhcapor4.png

==Tlačítka

*`{fs:17}1) Zobraz HK`*

`{fs:16}Přepne nás do karty` [#12-en,*`{fs:16}HK`*]`{fs:16}, kde vidíme` *`{fs:16}hospodářskou knihu`* `{fs:16}pro vybraný porost.`

*`{fs:17}2) Porosty majitele`*

`{fs:16}Zobrazí` *`{fs:16}všechny porosty vybraného majitele`*.

*`{fs:17}3) Zákresy k porostu`*

`{fs:16}Přepne nás do karty` [#14-en,*`{fs:16}Zákresy`*]`{fs:16}, kde nalezneme` *`{fs:16}zákresy k vybranému porostu`*.

`{fs:16}Zpět do` *`{fs:16}výběru LHC a porostu`* `{fs:16}se vrátíme kliknutím na tlačítko` *`{fs:16}Výběr LHC a porostu`*.Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování