Výběr majitele

*`{fs:16}Seznam majitelů vybraného LHC.`*

images/vybermajitele3rozostr.png

*`{fs:16}Kontakty`* `{fs:16}jsou zde` *`{fs:16}pouze pro čtení`*`{fs:16}. Je možné je vyplnit v programu` *`{fs:16}Lesmistr`* `{fs:16}a po` [#11-en,*`{fs:16}synchronizaci`*] `{fs:16}se změny zobrazí i v této aplikaci.`

==Tlačítka

*`{fs:17}Hledej`*

`{fs:16}Majitele vyhledáme tlačítkem` *`{fs:16}Hledej`*.

`{fs:16}Vyhledává dynamicky v celém řádku majitele.`

*`{fs:17}Porosty majitele`*

`{fs:16}Zobrazí` *`{fs:16}všechny porosty vybraného majitele`*.

*`{fs:17}Zpět`*

`{fs:16}Vrátí nás zpět na` *`{fs:16}výběr LHC a porostu`*`{fs:16}, kde máme možnost změnit LHC.`Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování