Poznámka

*`{fs:16}Zde můžeme zadat poznámku k vybranému porostu.`*

images/poznamky1rozostr.png

`{fs:16}Poznámka i foto se vždy váží k porostu,` *`{fs:16}který je vybraný`*`{fs:16}. Vybraný porost vidíme` *`{fs:16}zde`*.

images/zpetnavyberpor1rozostr.png

==Tlačítka

*`{fs:17}Ulož`*

*`{fs:16}Uložíme poznámku`* `{fs:16}k vybranému porostu. Po uložení se automaticky vrátíme zpět na výběr LHC a porostu.`

*`{fs:17}Foto`*

`{fs:16}Přepne nás do` *`{fs:16}seznamu fotografií`*`{fs:16}.`

*`{fs:17}Zpět`*

`{fs:16}Vrátí nás` *`{fs:16}zpět do výběru LHC a porostu`*.Úvod | Hlavní obrazovka | Horní lišta | Výběr LHC a porostu | Výběr majitele | Poznámka | Foto | Hospodářská kniha | Spodní lišta s kartami | HK (Hospodářská kniha) | Porosty | Zákresy | LHE | BH (Bilance holin) | NK (Nezajištěné kultury) | ZK (Zajištěné kultury) | Kůrovec | NT (Nahodilé těžby) | Dokumenty | Skládky | Filtry | Mapa | Vytvoření nové skládky | Foto | Synchronizace | Detail skládky | Možnosti | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Seznam zákresů | Synchronizace | Mapa | Filtry | Vytvoření nového řádku | Zakázky | Možnosti | Přístup | Foto | Další informace | Zálohování